1. Número total de fotos 343

 2. 7 files per 49 columnes

 3. Dimensió en píxels 101.809 x 22.856 px, dimensió total 2,33 gigapíxels

 4. Dimensió real: 8,62 m x 1,94 m

 5. Per la foto del cel son núm. total de fotos 126, amb F11 a 30s. i ISO 3.200 Amb un total de temps de 1h3m.

 6. Per la foto del terra son núm. total de fotos 217, amb F16 a 120s. i ISO 1.600 Amb un total de temps de 7h14m.

 1. Número total de fotos 93

 2. 3 files per 31 columnes

 3. Dimensió píxels 81.000 x 11.300 px, dimensió total 0,92 gigapíxels

 4. Dimensió real: 6,86 m x 0,96 m

 1. Número total de fotos 125

 2. 5 files per 25 columnes

 3. Dimensió píxels 59.000 x 16.500 px, mesura total 0,97 gigapíxeles

 4. Dimensió real: 5 m x 1,4 m

 1. Número total de fotos 100

 2. 5 files per 20 columnes

 3. Dimensió píxels 56.000 x 16.500 px, mesura total 0,92 gigapíxeles

 4. Dimensió real: 4,75 m x 1,4 m

 1. Número total de fotos 174

 2. 6 files per 29 columnes

 3. Dimensió píxels 64.390 x 26.500 px, dimensió total 1,71 gigapíxels

 4. Dimensió real: 5,45 m x 2,25 m

 1. Número total de foto 96

 2. 4 files per 24 columnes

 3. Dimensió en píxels 53902 x 11625 / dimensió total 0,63 gigapíxeles

 4. Dimensió real 4,56 m x 0,98 m

 5. Paràmetres f5,6 / 20s (cada foto) / ISO 3200 / WB 3.300ºK / focal 200 mm

1. Número total de fotos 72
2. 6 files per 12 columnes
3. Dimensió píxels 21.677 x 16.188 px, dimensió total 0,35 gigapíxels
4. Dimensió real: 1,83 m x 1,37 m